AKTUÁLNÍ PROJEKTY

 • lokální marketingový průzkum
 • tvorba loga a logomanuálu
 • vytvoření webových stránek, jejich správa a aktualizace
 • nastavení mediální komunikace se zákazníky v regionu
 • udržení tradice privátní lékárny ve městě
 • dosažení úspor nákladů ve spolupráci s privátními lékárnami v jiných městech
 • dosažení nižších nákupních cen léků díky centrálním nákupům

 • analýza trhu v německy mluvících zemích
 • obchodní jednání v německém a anglickém jazyce
 • stanovení marketingových cílů
 • tvorba motivačního, hodnotícího a odměňovacího systému zaměstnanců
 • spolutvorba marketingového plánu

 • analýza trhu
 • analýza konkurence
 • doporučení distributorských kanálů
 • stanovení marketingové strategie
 • nastavení marketingové komunikace
 • vytvoření marketingového plánu